Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Toán vui mỗi tuần
Image
Toán vui mỗi tuần - Số 133:

Hiệu của hai số là 12. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì được hiệu mới là 17601. Tìm hai số đó.

(Lưu ý: Các con chỉ nhập số vào ô cần điền theo thứ tư số lớn rồi đến số bé và cách nhau bởi dấu (-). Ví dụ: 15 - 10)

Nội quy gửi bài.

Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được tặng 20 điểm danh hiệu.
Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh thứ 2 sẽ được tặng 15 điểm danh hiệu.
Và 3 bạn có câu trả lời đúng và nhanh thứ 3-4-5 sẽ được tặng 10 điểm danh hiệu.

Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Xem Đáp án Toán vui mỗi tuần - Số 133

Đáp án đúng là: 1954 - 1942

Lời giải Toán vui mỗi tuần - Số 133:

Bài giải

Khi viết thêm chữ số 3 vào bên phải số bị trừ thì số bị trừ được nhân với 10 và cộng thêm 3 đơn vị. Vì số trừ được giữ nguyên nên hiệu mới so với hiệu cũ tăng thêm 9 lần số bị trừ rồi cộng với 3 đơn vị. Như vậy :

Hiệu được tăng thêm là: 17601 - 12 = 17589

9 lần số bị trừ là: 17589 - 3 = 17586

Số bị trừ là: 17586 : 9 = 1954

Số trừ là: 1954 - 12 = 1942

Hai số cần tìm là: 1954 và 1942

Các đáp án được chấp nhận:
1954 - 1942
1954 và 1942
Hai số cần tìm là 1954 và 1942
Thời gian còn lại 0 ngày. Đã kết thúc!
Câu trả lời của bạn là:
Gửi lúc:
Bạn phải đăng nhập mới gửi được bài. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy nhấn vào đây để đăng kí.
Xin chúc mừng 6 bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất dưới đây
1
ChocolateCream
Gửi lúc:16:52:23 27-02-2019
1954 - 1942
+ 20 điểm danh hiệu
2
phamthaovan
Gửi lúc:17:49:36 27-02-2019
1954 - 1942
+ 15 điểm danh hiệu
3
cungquanghung
Gửi lúc:18:43:51 27-02-2019
1954 và 1942
+ 10 điểm danh hiệu
4
bongsu123
Gửi lúc:19:25:48 27-02-2019
1954 - 1942
+ 10 điểm danh hiệu
5
Chahuy
Gửi lúc:19:36:22 27-02-2019
1954 - 1942
+ 10 điểm danh hiệu
6
lenguyenminhhai
Gửi lúc:19:50:44 27-02-2019
1954 - 1942
+ 10 điểm danh hiệu

Học Tin Học