video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Tiếng Việt Lớp 1) Bài 25: Ôn tập và kể chuyện 5
Tóm tắt bài học
- Ôn lại các âm đã học.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện “Chó sói và cừu non
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 24: Vần ua, ưa
Thời lượng: 9 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 26: Chữ ph, qu
Thời lượng: 12 phút 2 giây