video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 1
Tóm tắt bài học
Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 1
- Hiểu thế nào là “gộp lại”, thêm vào
- Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm.
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 11: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 2
Thời lượng: 11 phút 37 giây