video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 11: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 2
Tóm tắt bài học
Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 2
- Hiểu đặc điểm số 0 trong phép cộng
- Tính chất giao hoán trong phép cộng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 1
Thời lượng: 11 phút 23 giây
Bài học tiếp