video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 12: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 3
Tóm tắt bài học
Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 2
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 11: Phép cộng trong phạm vi 10 - phần 2
Thời lượng: 11 phút 37 giây
Bài học tiếp
Bài 13: Phép trừ trong phạm vi 10 (Phần 1)
Thời lượng: 7 phút 3 giây