video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 13: Phép trừ trong phạm vi 10 (Phần 1)
Tóm tắt bài học
Phép trừ trong phạm vi 10 (Phần 1)
- Phần này giúp các con biết được khi nào thì thực hiện phép trừ.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 14: Phép trừ trong phạm vi 10 (Phần 2)
Thời lượng: 6 phút 40 giây