video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 16: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (Phần 1)
Tóm tắt bài học
Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (Phần 1)
- Hình thành được bảng cộng
- Thực hành vận dụng tính nhẩm
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 15: Phép trừ trong phạm vi 10 (Phần 3)
Thời lượng: 8 phút 20 giây
Bài học tiếp