video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 21: Luyện tập chung - Ôn tập một số hình khối
Tóm tắt bài học
- Củng cố nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Củng cố về vị trí, định hướng trong không gian.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 20: Vị trí, định hướng trong không gian
Thời lượng: 8 phút 56 giây