video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 22: Ôn tập và củng cố những kiến thức sau về các số trong phạm vi 10
Tóm tắt bài học
Ôn tập và củng cố những kiến thức sau về các số trong phạm vi 10:
- Cách nhận biết, cách đọc, cách viết các số trong phạm vi 10.
- Biết cách phân tích số.
- Sắp xếp thứ tự các số.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước