video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 10) Bài 12: Phương trình đường ELIP
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định nghĩa đường Elip
Phương trình chính tắc của Elip
Hình dạng của Elip
Tóm tắt bài học
I. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG ELIP
Định nghĩa: Cho hai điểm cố định \(F_1\)  và \(F_2\), với \(F_1 F_2=2c\) \((c>0)\)
Đường elip (còn gọi là elip) là tập hợp các điểm M sao cho \(MF_1+MF_2=2a\), trong đó a là một số cho trước lớn hơn cA
Hai điểm  \(F_1\)  và \(F_2\) được gọi là các tiêu điểm của elip. Khoảng cách 2c được gọi là tiêu cự của elip.
II. PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TẮC CỦA ELIP
\(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\)       \((a>b>0)\).
Trong đó: \(b^2=a^2-c^2\)
III. HÌNH DẠNG CỦA ELIP
Nếu \( M(x;y)∈(E)\) thì các điểm \(M_1 (-x;y), M_2 (x;-y), M_3 (-x;-y)\) cũng thuộc (E)
Elip (E) cắt hai trục tọa độ tại các điểm \(A_1 (-a;0), A_2 (a;0), B_1 (0;-b),B_2 (0;b)\) các đỉnh trên được gọi là các đỉnh của Elip. \(A_1 A_2=2a\) được gọi là trục lớn của Elip
     \(B_1 B_2=2b\) được gọi là trục bé của Elip
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 24: Công thức lượng giác
Thời lượng: 20 phút 12 giây