video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 1: Hàm số lượng giác
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập các công thức lượng giác
Hàm số sin
Hàm số côsin
Hàm số tang
Hàm số côtang⁡⁡
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Bài học cung cấp các kiến thức về tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ, khoảng đồng biến, nghịch biến và đồ thị của các hàm số sau:
Hàm số y=sin⁡x
Hàm số y=cos x
Hàm số y=tan x
Hàm số y=cot x
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 1: Phép biến hình
Thời lượng: 7 phút 18 giây