video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 4: Ôn tập Chương 1
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hàm số lượng giác
Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Bài học giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học ở Chương 1: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác, bao gồm:
1. Hàm số lượng giác
2. Phương trình lượng giác cơ bản
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Phép biến hình
Thời lượng: 7 phút 18 giây