video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 11: Phương pháp Quy nạp Toán học
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phương pháp Quy nạp Toán học
Bài tập vận dụng
Kiến thức cần nhớ
Tóm tắt bài học
Phương pháp Quy nạp Toán học
Chứng minh một mệnh đề là đúng với mọi n ∈ N, n ≥ p. 
Bước 1: Chỉ ra mệnh đề là đúng với  n = p.  
Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với  n = k (k ≥ p). Ta chứng minh mệnh đề đúng với n = k+1.  
Kết luận: Mệnh đề là đúng với mọi n ∈ N, n ≥ p. 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Phép biến hình
Thời lượng: 7 phút 18 giây