video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 24: Đạo hàm cấp hai
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đạo hàm cấp hai
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Đạo hàm cấp hai
Hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'(x)\). Nếu \(f'(x)\) cũng có đạo hàm thì ta gọi đạo hàm đó là đạo hàm cấp hai của \(f(x)\).
Ký hiệu: \(f''(x)=(f'(x))'\)
Tương tự:     \(f'''(x)=(f''(x))'\)
                         …
                    \( f^{(n)} (x)=(f^{(n-1)} (x))'\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 23: Vi phân
Thời lượng: 8 phút 6 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Phép biến hình
Thời lượng: 7 phút 18 giây