video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Các khái niệm cơ bản
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
Cho hai đường thẳng a và b trong không gian.
TH1: Có một mặt phẳng chứa a và b.
       + a và b cắt nhau tại M.
       + a và b song song.
       + a và b trùng nhau.
TH2: Không có mặt phẳng nào chứa a và b. a và b gọi là chéo nhau
 
2. Các định lý và tính chất
1)  Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
2)  Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy, hoặc đôi một song song với nhau.
3)  Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó, hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.
4)  Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây
Bài học tiếp
Bài 12: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Thời lượng: 16 phút 25 giây