video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 20: Khoảng cách
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Khoảng cách
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Khoảng cách 

1) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng ∆, kí hiệu là d(O,∆)=OH, H là hình chiếu của O lên a trong (O,∆).
2) Khoảng cách từ điểm O đến mặt  phẳng (α), kí hiệu là d(O,a)=OH,  H" là hình chiếu của " O" lên "(α")." 
3) Khoảng cách đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) song song với ∆ là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc ∆ tới (α), kí hiệu là d(∆, (α))=d(M,(α)),M ∈ Δ.
4) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và  (β), ký hiệu là d((α),(β)) là khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới mặt phẳng kia.
5) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài của đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây