video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 2: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (phần 2)
Tóm tắt bài học
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (phần 2)
- Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 3: Cực trị hàm số
Thời lượng: 17 phút 59 giây