video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 3: Cực trị hàm số
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm Cực đại, Cực tiểu
2. Điều kiện để hàm số có Cực trị
3. Quy tắc tìm Cực trị
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp