video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa
2. Cách tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 3: Cực trị hàm số
Thời lượng: 17 phút 59 giây
Bài học tiếp