video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Tóm tắt bài học
1. Sơ đồ khảo sát hàm số
2. Khảo sát một số hàm đa thức và phân thức
3. Sự tương giao của các đồ thị
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 6: Lũy thừa
Thời lượng: 13 phút 39 giây