video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 6: Lũy thừa
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm lũy thừa
2. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 7: Hàm số lũy thừa
Thời lượng: 13 phút 10 giây