video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 7: Hàm số lũy thừa
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm
2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa
3. Khảo sát hàm số lũy thừa \(y = x^\alpha\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 6: Lũy thừa
Thời lượng: 13 phút 39 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Lôgarit
Thời lượng: 13 phút 11 giây