video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 8: Lôgarit
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm Logarit
2. Quy tắc tính Logarit
3. Đổi cơ số
4. Logarit thập phân và Logarit tự nhiên
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 7: Hàm số lũy thừa
Thời lượng: 13 phút 10 giây
Bài học tiếp
Bài 9: Hàm số mũ hàm số lôgarit
Thời lượng: 18 phút 58 giây