video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 9: Hàm số mũ hàm số lôgarit
Tóm tắt bài học
1. Hàm số mũ
2. Hàm số Logarit
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 8: Lôgarit
Thời lượng: 13 phút 11 giây
Bài học tiếp