video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 10: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Hàm số mũ hàm số lôgarit
Thời lượng: 18 phút 58 giây
Bài học tiếp