video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 14: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Tích phân
Thời lượng: 12 phút 18 giây
Bài học tiếp
Bài 15: Số phức
Thời lượng: 8 phút 31 giây