video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 15: Số phức
Tóm tắt bài học
1. Số \(i\)
2. Định nghĩa số phức
3. Số phức bằng nhau
4. Biểu diễn hình học số phức
5. Mô đun của số phức
6. Số phức liên hợp
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 16: Cộng, trừ và nhân số phức
Thời lượng: 4 phút 34 giây