video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 16: Cộng, trừ và nhân số phức
Tóm tắt bài học
1. Phép cộng, trừ số phức
2. Phép nhân số phức 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 15: Số phức
Thời lượng: 8 phút 31 giây
Bài học tiếp
Bài 17: Phép chia số phức
Thời lượng: 5 phút 27 giây