video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 18: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Tóm tắt bài học
1. Căn bậc hai của số thực âm
2. Phương trình bậc hai với hệ số thực
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 17: Phép chia số phức
Thời lượng: 5 phút 27 giây
Bài học tiếp
Bài 19: Khái niệm khối đa diện
Thời lượng: 10 phút 54 giây