video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 19: Khái niệm khối đa diện
Tóm tắt bài học
1. Khối lăng trụ và khối chóp
2. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện
3. Hai đa diện bằng nhau
4. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp