video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 20: Khối đa diện lồi và Khối đa diện đều
Tóm tắt bài học
1. Khối đa diện lồi 
2. Khối đa diện đều
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 19: Khái niệm khối đa diện
Thời lượng: 10 phút 54 giây
Bài học tiếp