video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 21: Khái niệm về thể thể tích khối đa diện
Tóm tắt bài học
1. Thể tích khối lăng trụ
2. Thể tích khối chóp
3. Phương pháp tỷ số thể tích
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 22: Khái niệm mặt tròn xoay
Thời lượng: 11 phút 3 giây