video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 22: Khái niệm mặt tròn xoay
Tóm tắt bài học
1. Mặt nón
2. Mặt trụ
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 23: Mặt cầu
Thời lượng: 10 phút 34 giây