video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 23: Mặt cầu
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa mặt cầu
2. Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu
3. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
4. Vị trí tương đối của đường phẳng và mặt cầu
5. Diện tích và thể tích mặt cầu
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 22: Khái niệm mặt tròn xoay
Thời lượng: 11 phút 3 giây
Bài học tiếp
Bài 24: Hệ tọa độ trong không gian
Thời lượng: 11 phút 37 giây