video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 24: Hệ tọa độ trong không gian
Tóm tắt bài học
1. Hệ tọa độ trong không gian Oxyz
2. Tọa độ và tính chất của vectơ
3. Tọa độ điểm
4. Tích vô hướng của hai vectơ
5. Phương trình mặt cầu
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 23: Mặt cầu
Thời lượng: 10 phút 34 giây
Bài học tiếp
Bài 25: Phương trình mặt phẳng
Thời lượng: 12 phút 35 giây