video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 12) Bài 25: Phương trình mặt phẳng
Tóm tắt bài học
1. Tích có hướng của hai vectơ
2. Vectơ pháp tuyến, hai vectơ chỉ phương của mặt phẳng
3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
4. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
5. Khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 24: Hệ tọa độ trong không gian
Thời lượng: 11 phút 37 giây
Bài học tiếp
Bài 26: Phương trình đường thẳng
Thời lượng: 13 phút 6 giây