video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 19: Hai đường thẳng vuông góc và song song
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Hai đường thẳng vuông góc
2. Hai đường thẳng song song
3. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông và có chung 1 đỉnh.
 
2. Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
 
3. Bài tập vận dụng
Bài tập thực hành giúp các con củng cố được kiến thức và thành thạo hơn trong việc nhận biết hai đường thẳng vuông góc, song song.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 18: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Thời lượng: 20 phút 40 giây
Bài học tiếp
Bài 20: Nhân với số có một chữ số
Thời lượng: 17 phút 30 giây