video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 18: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Góc nhọn
Góc tù
Góc bẹt
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Góc nhọn
Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông
 
2. Góc tù
Góc tù là góc lớn hơn góc vuông
 
3. Góc bẹt
Góc bẹt là góc bằng hai góc vuông
 
4. Bài tập vận dụng
Bài tập thực hành giúp học sinh thành thạo hơn trong việc nhìn hình và nhận biết được các góc.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp