video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 17: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Đối với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có công thức:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập giúp cho các con thành thạo hơn trong việc vận dụng kiến thức ở phần lý thuyết vào thực hành.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 16: Tính chất kết hợp của phép cộng
Thời lượng: 24 phút 35 giây
Bài học tiếp
Bài 18: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Thời lượng: 20 phút 40 giây