video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 16: Tính chất kết hợp của phép cộng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất kết hợp của phép cộng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tính chất kết hợp của phép cộng
Ta thấy giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết :
(a + b) + c = a + (b + c)
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Mở rộng : a - b - c = a - (b + c)
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập giúp cho các con thành thạo hơn trong việc vận dụng các kiến thức trong phần lý thuyết để vào phần thực hành.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 15: Biểu thức có chứa ba chữ
Thời lượng: 14 phút 50 giây
Bài học tiếp