video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 15: Biểu thức có chứa ba chữ
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Biểu thức có chứa ba chữ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Biểu thức có chứa ba chữ
a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập giúp cho học sinh thành thạo hơn trong việc thay các giá trị của chữ cái vào biểu thức có chứa chữ.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 14: Tính chất giao hoán của phép cộng
Thời lượng: 15 phút 48 giây
Bài học tiếp
Bài 16: Tính chất kết hợp của phép cộng
Thời lượng: 24 phút 35 giây