video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 14: Tính chất giao hoán của phép cộng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tính chất giao hoán của phép cộng
- Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết :
a + b = b + a
- Tính chất giao hoán được phát biểu : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.
- Không có tính chất giao hoán của phép trừ.
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc vận dụng phần lí thuyết vào việc giải những bài tập có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Biểu thức có chứa hai chữ
Thời lượng: 10 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 15: Biểu thức có chứa ba chữ
Thời lượng: 14 phút 50 giây