video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 21: Tính chất giao hoán của phép nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tính chất giao hoán của phép nhân
Ta viết :
a x b = b x a
Được phát biểu : Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi. 
 
2. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để giải các bài tập có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 20: Nhân với số có một chữ số
Thời lượng: 17 phút 30 giây
Bài học tiếp