video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 22: Nhân với 10, 100, 1000... Chia cho 10, 100, 1000...
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Nhân với 10, 100, 1000....
2. Chia cho 10, 100, 1000....
3. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhân với 10, 100, 1000..
Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000... ta chỉ việc viết thêm vào bên phải một, hai, ba... chữ số 0 vào bên phải số đó.
 
2. Chia cho 10, 100, 1000.....
Khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000... ta chỉ việc bớt đi một, hai, ba.... chữ số 0 ở bên phải số đó.
 
3. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc áp dụng lí thuyết vào giải các bài tập có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 21: Tính chất giao hoán của phép nhân
Thời lượng: 17 phút 24 giây
Bài học tiếp
Bài 23: Tính chất kết hợp của phép nhân
Thời lượng: 15 phút 32 giây