video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 23: Tính chất kết hợp của phép nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Tính chất kết hợp của phép nhân
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tính chất kết hợp của phép nhân
Ta viết :
(a x b) x c = a x (b x c)
Khi nhân một tích với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
Chú ý :
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau :
a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân vào các bài toán có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp