video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 26: Mét vuông
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Mét vuông
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Mét vuông
- Để đo diện tích người còn dùng đơn vị: mét vuông
- Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m
- Mét vuông viết tắt là \(m^2\)
\(1m^2=100dm^2=10000cm^2\)
 
2. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn việc đổi các đơn vị đo diện tích đã được học.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Đề-xi-mét vuông
Thời lượng: 11 phút 50 giây
Bài học tiếp
Bài 27: Nhân một số với một tổng
Thời lượng: 12 phút 48 giây