video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 27: Nhân một số với một tổng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhân một số với một tổng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhân một số với một tổng
a x (b + c) = a x b + a x c
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc áp dụng công thức vào giải bài tập có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 26: Mét vuông
Thời lượng: 15 phút 49 giây
Bài học tiếp
Bài 28: Nhân một số với một hiệu
Thời lượng: 25 phút 1 giây