video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 31: Nhân với số có ba chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhân với số có ba chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhân với số có ba chữ số
Khi đặt tính rồi tính đối với phép nhân số có 3 chữ số ta cần lưu ý :
- Viết số sao cho các hàng phải thẳng cột với nhau.
- Tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Trong trường hợp tích riêng thứ hai là 0 thì ta bỏ qua tích riêng thứ hai rồi viết luôn tích riêng thứ ba. Tích riêng thứ ba phải lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc tính nhân với số có ba chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 32: Chia một tổng cho một số
Thời lượng: 21 phút 14 giây