video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 36: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một , hai, ba, ... chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc thực hiện tính chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 35: Chia một tích cho một số
Thời lượng: 19 phút 15 giây
Bài học tiếp
Bài 37: Chia cho số có hai chữ số
Thời lượng: 27 phút 41 giây