video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 37: Chia cho số có hai chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia cho số có hai chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Chia cho số có hai chữ số

Khi thực hiện chia cho số có hai chữ số cần lưu ý, vì số chia là số có 2 chữ số nên ở lượt chia đầu tiên ta cần lấy ít nhất là 2 chữ số ở số bị chia tính từ trái sang phải để thực hiện chia. Nếu 2 chữ số đó nhỏ hơn số chia thì ta sẽ lấy đến 3 chữ số để thực hiện lượt chia đầu tiên. 

 

2. Bài tập vận dụng

Giúp các con thành thạo hơn trong việc thực hiện tính toán các phép tính chia cho số có hai chữ số.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 38: Chia cho số có ba chữ số
Thời lượng: 22 phút 3 giây